Tracon, som är ett finskt rollspel och anime evenemang, organiseras 6–8 september 2024 av Tracon ry.

Tracon är riktad till två hobbycirklar:

  • bord- och liverollspel samt bräd-, kort-, miniatyr- och strategispel
  • anime, d.v.s japansk animation, manga, japansk serietidning, cosplay, J-rock, J-pop och annan japansk populärkultur

Tracon är en mötesplats för likasinnade hobbyutövare och en möjlighet att tillbringa en rolig helg. Programmet innehåller mångsidigt tal- och presentationsprogram samt workshops, tävlingar och andra aktiviteter som besökarna kan delta i. Försäljningssalen, loppmarknaden och konstgatan erbjuder ett brett utbud av produkter relaterade till Tracons teman.

Huvudevenemanget hålls i Tampere-talo (Yliopistonkatu 55) och efterfesten i Tullikamari (Tullikamarin aukio 2), i Tammerfors. Biljetterna säljs i förväg på nätet. Huvudevenemanget i sig har ingen åldersgräns men några program kan ha äldergränser eller -rekommendationer. Efterfesten är för besökare över 18 år.

Die finnische Rollenspiel- und Animeveranstaltung Tracon, die von Tracon ry organisiert ist, wird vom 6. bis 9. September 2024 stattfinden. Tracon richtet sich an Anhänger zweier Hobbykreise:

  • Tisch- und Liverollenspiele sowie Brett-, Karten-, Miniatur- und Strategiespiele
  • Anime, also japanische Animation, Manga, japanischer Comic, Cosplay, J-Rock, J-Pop und andere japanische Popkultur

Tracon ist ein Treffpunkt für gleichgesinnte Menschen und eine Möglichkeit, ein unterhaltsames Wochenende zu verbringen. Im Programm gibt es vielfältige Vorträge und Präsentationen sowie Workshops, Wettbewerbe und andere Programmpunkte, an denen die Besucher teilnehmen können. Der Verkaufssaal, Flohmarkt und Kunststraße bieten eine breite Palette von Produkten zu Tracons Themen.

Tracon findet in Tampere statt: die Hauptveranstaltung im Tampere-talo (Yliopistonkatu 55) und die Afterparty im Tullikamari (Tullikamarin aukio 2). Tickets wird im Voraus online verkauft. Die Hauptveranstaltung selbst hat keine Altersbeschränkung aber einige Programmpunkte können Beschränkungen und Empfehlungen haben. Der Eintritt zur Afterparty ist ab 18 Jahren.